Trang chủ Liên hệ Ký gửi (08) 66 866 555 - 0938 163 678

HO395 - BÁN NHÀ đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 3.9mx14m.

HO395 - BÁN NHÀ đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 3.9mx14m.

2.3 tỷ

54.6 m2

Hẻm

22/03/2017

HO396 - NHÀ BÁN đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 3.9mx22m.

HO396 - NHÀ BÁN đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 3.9mx22m.

2.7 tỷ

85.8 m2

Hẻm

22/03/2017

HO403 - BÁN NHÀ HẺM xE HƠI đường Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.Tân Bình, DT: 6mx8m.

HO403 - BÁN NHÀ HẺM xE HƠI đường Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.Tân Bình, DT: 6mx8m.

2.06 tỷ

48 m2

Hẻm

22/03/2017

HO406 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5.1mx8.7m

HO406 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5.1mx8.7m

3.1 tỷ

45 m2

Hẻm

22/03/2017

HO407 - BÁN NHÀ HẺM đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, DT: 3mx8m.

HO407 - BÁN NHÀ HẺM đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, DT: 3mx8m.

900 triệu

24 m2

Hẻm

22/03/2017

HO410 - BÁN NHÀ MẶT TiỀN đường Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, DT: 3mx13m

HO410 - BÁN NHÀ MẶT TiỀN đường Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, DT: 3mx13m

3.9 tỷ

39 m2

Mặt tiền

22/03/2017

HO411 - NHÀ BÁN HẺM XE HƠI đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

HO411 - NHÀ BÁN HẺM XE HƠI đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

3.65 tỷ

56 m2

Hẻm

22/03/2017

HO412 - NHÀ BÁN HẺM XE HƠI đường Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, DT: 4mx16.5m

HO412 - NHÀ BÁN HẺM XE HƠI đường Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, DT: 4mx16.5m

6.5 tỷ

66 m2

Hẻm

22/03/2017

HO409 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx20m

HO409 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx20m

3.7 tỷ

80 m2

Mặt tiền

22/03/2017

HO415 - BÁN NHÀ HẺM ĐẸP đường Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

HO415 - BÁN NHÀ HẺM ĐẸP đường Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

2.2 tỷ

56 m2

Hẻm

22/03/2017

HO416 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx13m

HO416 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx13m

3.09 tỷ

52 m2

Hẻm

22/03/2017

HO417 - BÁN NHÀ đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m.

HO417 - BÁN NHÀ đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m.

2.9 tỷ

56 m2

Hẻm

22/03/2017

HO418 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx20m

HO418 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx20m

3.15 tỷ

80 m2

Hẻm

22/03/2017

HA190 - BÁN NHÀ MỚI XÂY đường Nguyễn Sỹ sách, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

HA190 - BÁN NHÀ MỚI XÂY đường Nguyễn Sỹ sách, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

2.3 tỷ

56 m2

Hẻm

22/03/2017

HA191 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Nguyễn Sỹ sách, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4.5mx22m.

HA191 - BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Nguyễn Sỹ sách, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4.5mx22m.

3.5 tỷ

99 m2

Hẻm

22/03/2017