Trang chủ Liên hệ Ký gửi (08) 66 866 555 - 0938 163 678

A TY18 - Nhà bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m.

A TY18 - Nhà bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m.

4.35 tỷ

56 m2

Hẻm

04/04/2017

A TY17 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

A TY17 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

4.3 tỷ

56 m2

Hẻm

04/04/2017

A TY16 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx15m.

A TY16 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx15m.

3.35 tỷ

60 m2

Hẻm

04/04/2017

A TY15 - Nhà bán 2 mặt tiền đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5mx13m

A TY15 - Nhà bán 2 mặt tiền  đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5mx13m

5.9 tỷ

65 m2

Mặt tiền

04/04/2017

A TY14 - Nhà bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5mx13m.

A TY14 - Nhà bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5mx13m.

5.6 tỷ

65 m2

Mặt tiền

04/04/2017

A TY13 - Nhà bán đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5mx13m

A TY13 - Nhà bán  đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5mx13m

5.2 tỷ

65 m2

Mặt tiền

04/04/2017

A TY12 - Nhà bán đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5mx15m.

A TY12 - Nhà bán đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5mx15m.

6.7 tỷ

75 m2

Mặt tiền

04/04/2017

A TY11 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx15m

A TY11 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx15m

5.5 tỷ

60 m2

Hẻm

04/04/2017

A TY10 - Nhà bán 2 mặt tiền đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4.5mx13m

A TY10 - Nhà bán 2 mặt tiền  đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4.5mx13m

6.25 tỷ

59 m2

Mặt tiền

04/04/2017

A TY9 - Nhà bán đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx27.5m

A TY9 - Nhà bán  đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx27.5m

5.2 tỷ

110 m2

Hẻm

04/04/2017

A TY8 - Nhà mặt tiền bán GẤP đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx18m

A TY8 - Nhà mặt tiền bán GẤP đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx18m

6.7 tỷ

72 m2

Mặt tiền

04/04/2017

A TY7 - Nhà bán hẻm xe hơi đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4.5mx16m

A TY7 - Nhà bán hẻm xe hơi đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4.5mx16m

5.8 tỷ

72 m2

Hẻm

04/04/2017

A TY6 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx16m.

A TY6 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx16m.

6.3 tỷ

64 m2

Hẻm

04/04/2017

A TY5 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

A TY5 - Nhà hẻm xe hơi bán đường Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, DT: 4mx14m

5.7 tỷ

56 m2

Hẻm

04/04/2017

A TY4 - Nhà bán hẻm xe hơi đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5.5mx16m

A TY4 - Nhà bán hẻm xe hơi đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, DT: 5.5mx16m

3.85 tỷ

88 m2

Hẻm

04/04/2017